Apicultura

Els abellars coincideixen amb l’activitat ossera entre el mes de maig i el mes d’octubre. Els ossos tenen en els ruscs una font d’alimentació fàcil. Per evitar les visites dels ossos als ruscs, que des de la primavera són pujats a les zones amb presència d’os, s’utilitzen tancats elèctrics. Les principals actuacions que es duen a terme són:

  • Col·locació i retirada de tancats de protecció (amb filat elèctric)
  • Reparació i manteniment de tancats
  •  Desbrossades de l’herba que toca amb el filat
  •  Manteniment de la zona (regula l’efectivitat dels tancats)
  • Informació a apicultors en relació amb les mesures de prevenció.

Durant les campanyes del 2015 i 2016 s’han controlat un total de 22 abellars al Pallars i 8 a l’Aran. S’han realitzat un total de 112 actuacions de prevenció en el sector durant l’any 2016 (93 al Pallars i 19 a Aran) i 110 actuacions (93 al Pallars i 17 a Aran) durant el 2015.

1

Tancat elèctric d’abellar.