Ramaderia

Els Pirineus i el seu paisatge no es poden entendre sense la ramadera, una activitat ancestral que s’ha anat adaptant als canvis socioeconòmics que s’hi han produït i que ha contribuït a modelar el caràcter d’aquestes contrades. Cada racó, cada vall tenen la seva empremta ramadera, que els confereix una autenticitat única.

Tanmateix, els ramats no estan sols a la muntanya, sinó que comparteixen l’espai i recursos amb la fauna salvatge, i a vegades, aquesta convivència és complicada. Per aquest motiu, amb el projecte PirosLife es despleguen una sèrie de mesures que han de permetre rebaixar a nivells mínims els danys de l’ós bru sobre la ramaderia extensiva de muntanya.

Aquestes mesures consisteixen en agrupar els petits ramats de cada propietari en grans ramades, per a fer viable l’aplicació de mesures de protecció de més gran abast i eficàcia. Destaquen, la contractació de pastors, la construcció de cabanes de pastor a les zones on es realitzen agrupaments amb presència contínua d’ós, la col·locació de tancats electrificats per a protegir les ovelles a la nit, i el foment i distribució de gossos de protecció de ramats.

D’altra banda, els alumnes de l’Escola de Pastors de Catalunya fan pràctiques amb els ramats agrupats. D’aquesta manera, aprenen les mesures de protecció que cal aplicar, a més de com pasturar i comportar-se en zones amb presència d’ós bru.

Gràfic: Evolució dels danys causats per ossos a Catalunya