Caça

Una bona part de l’àrea de distribució de l’os coincideix amb les reserves nacionals de caça, àrees privades de caça i zones de caça controlada, qüestió que obliga a extremar les precaucions per evitar accidents no desitjats o bé molèsties o perjudicis a l’espècie, i a treballar en la compatibilitat de la gestió de l’os bru amb el manteniment de l’activitat cinegètica.

El senglar és l’espècie que pot plantejar més problemes d’interferència amb l’os. Competeixen per l’aliment, així que les densitats elevades de senglar poden ser perjudicials per a l’os bru. En aquest sentit, la caça del senglar és beneficiosa per a la conservació de l’os, però cal prendre unes mesures especials per evitar accidents i no ocasionar molèsties sobre l’os.

Per aquest motiu, es duen a terme tallers de cooperació amb caçadors i s’està treballant en l’elaboració d’un manual de bones pràctiques consensuat amb el col·lectiu de caçadors del territori que esdevingui una eina de guia sobre com practicar l’activitat cinegètica en les àrees crítiques de conservació de l’os.

 

Jornades de cooperació amb caçadors per a la creació d’un Manual de Bones Pràctiques de l’activitat cinegètica. Aquestes jornades es van dur a terme durant el més d’octubre de 2016, i es van realitzar unes sessions de treball amb el col·lectiu de caçadors i el Cos d’Agents Rurals per tal d’informar a les societats de caçadors, federacions de caça i altres col·lectius implicats sobre la coexistència de l’ós i l’activitat i cinegètica i treballar una sèrie de propostes que servissin de base per a preparar el manual de bones pràctiques de l’activitat cinegètica en terrenys sotmesos a règim especial i amb presència d’ós bru.