Educació i voluntariat

L’educació ambiental és un eix bàsic d’actuació del projecte per sensibilitzar a la ciutadania en relació amb els valors que ens aporten els ecosistemes, facilitar el suport social a la conservació de l’os i, especialment, aconseguir la seva implicació.

Podem agrupar aquestes actuacions en quatre àmbits: la formació, la divulgació, el voluntariat ambiental i l’educació ambiental adreçada a l’àmbit educatiu en què es treballa especialment amb el professorat del territori.

Xerrada de divulgació

Xerrada de divulgació del Projecte al camp de treball de natura de Sorellona, a l’Alt Pirineu.