Educació a les escoles

L’educació dels nens i les nenes constitueix un pilar essencial per a la sensibilització i la formació per a la sostenibilitat i el medi ambient. En aquest sentit, a part de la formació al professorat, també s’estan elaborant materials didàctics per a les escoles d’educació infantil i primària consistents en un conjunt d’activitats i jocs, organitzats per cicles.

Aquest projecte desenvolupa, en gran mesura, els continguts de les matèries de medi natural i social de l’educació primària a través d’una mirada ambiental al Pirineu i tots els seus habitants. L’os bru dels Pirineus acompanya els nens i les nenes a comprendre la seva relació amb el medi preparant-los per desenvolupar l’esperit crític i la sensibilitat en relació amb la natura i, a la vegada, que siguin ells i elles els educadors dels seus pares i mares.

Aquesta proposta, arrelada a les valls pirinenques, s’estructura en quatre grans àmbits destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors per fomentar la transició cap a una societat més coneixedora de la riquesa del patrimoni natural i social del Pirineu: l’os bru, l’hàbitat pirinenc, l’espai compartit, la cultura i el patrimoni.

Aquests recursos estan a disposició gratuïta de totes les escoles a través del portal:
PirosLife per escoles.