Formació

Formació de pastors i ramaders

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir una formació específica a professionals en actiu i a l’alumnat del sector agro-ramader perquè desenvolupin la seva activitat professional a l’àrea de distribució de l’os bru al Pirineu català. La formació es basa en les mesures de gestió que permetin reduir la conflictivitat entre la presència de l’os bru i el bestiar domèstic o l’apicultura.

La formació adreçada als futurs pastors i propietaris de ramats de muntanya i futurs treballadors i treballadores d’explotacions agràries es fa a través de l’Escola de Pastors de Catalunya, l’Escola del Pirineu, l’Escola Agrària del Pallars, l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Mitjançant sessions teòriques i pràctiques, l’alumnat d’aquests centres rep coneixements sobre la biologia de l’os, la situació poblacional de l’espècie, la interacció entre la fauna salvatge (grans carnívors) i l’activitat ramadera i, especialment, sobre les mesures de prevenció de danys que s’estan implementant a través del projecte Piroslife.

Formació de pastors

Jornada de formació a l’Escola de Pastors de Catalunya, el 15 de març de 2016.

Complementàriament, es realitzen reunions de treball amb professionals en actiu, amb representants del sector ramader local, amb la finalitat de donar a conèixer les línies d’actuació del projecte i la seva evolució, disposar d’un espai de diàleg continu amb el sector i, especialment, per capacitar-los en relació amb les mesures de prevenció de danys que s’estan implementant en el marc del projecte.

Formació d’empreses turístiques

L’ecoturisme relacionat amb l’os bru pot contribuir al desenvolupament econòmic del territori. Per aconseguir aquesta fita és necessari disposar de professionals preparats, amb coneixements sobre aquesta espècie i el seu hàbitat i que el puguin utilitzar positivament, a favor de la conservació de l’espècie, amb la creació de productes ecoturístics que afavoreixin la conservació de la biodiversitat d’aquest territori.

Amb aquesta finalitat, es duen a terme jornades formatives adreçades als agents turístics i guies locals del territori.

Formació d'empreses turístiques

Formació a empreses turístiques del territori, 5 i 6 de novembre de 2015 a Llavorsí.

Formació del professorat

Un dels actors claus en el desenvolupament i la implementació de la proposta educativa del projecte Piroslife és la formació i sensibilització tant del professorat en actiu en els centres educatius de Catalunya com dels futurs professionals.

Amb aquest objectiu, es programa de cara al professorat d’infantil i de primària, que està realitzant la seva formació inicial a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, conferències, tallers i sortides de camp que s’incorporen dins les matèries de didàctica de les ciències previstes en la seva formació. Complementàriament, s’organitzen cursos de formació continua adreçats als mestres d’educació infantil i primària que ja estan treballant en el sistema educatiu de Catalunya i que s‘integren dins l’oferta formativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.