Accions

A1. Establiment de l’estructura demogràfica i genètica en el moment de partida.

A2. Diagnosi i disseny d’una xarxa de connectivitat ecològica internacional transfronterera per a l’ós bru.

C1. Translocació d’un mascle per a millorar la genètica de la població d’óssos del Pirineu: gestionant l’estructura genètica de la població.

C2. Noves accions integrals per a la prevenció d’atacs d’ós bru sobre la ramaderia i l’apicultura: cap al risc zero.

C3. Millora de l’hàbitat en les zones de connectivitat: prats de dall i fruits.

C4. Ordenació de l’ús públic a zones d’observació habitual d’óssos: evitant el risc de contacte humà-ós bru.

C5. Creació i funcionament d’un Grup tècnic de coordinació internacional i d’un Comitè científic a nivell estatal.

C6. Pla d’accions de 10 anys per a consolidar la població d’óssos en un entorn favorable.

D1. Avaluació dels resultats de la reintroducció d’un mascle d’ós bru i desenvolupament d’un model demogràfic, genètic i de viabilitat de la població.

D2. Anàlisi dels danys a la ramaderia i l’apicultura durant el projecte: podem apropar-nos al risc zero?

D3. Valoració de l’ús dels espais de connectivitat proposats i millorats per a l’ós bru.

D4. Valoració de les accions d’ordenació de l’ús públic en zones amb observació freqüent d’óssos i evitació del contacte humà-ós bru.

D5. Avaluació de l’impacte del projecte en las funcions ecosistèmiques.

D6. Monitorització de l’impacte social i econòmic de les diferents accions del projecte.

E1. Realització de tallers amb ramaders per a seleccionar propostes conjuntes de gestió futura: document de compromís.

E2. Realització de tallers de cooperació amb els caçadors i edició d’un manual de bones pràctiques.

E3. Realització de jornades tècniques-científiques: “El retorn dels grans carnívors a zones de muntanya”.

E4. Edició i publicació d’un manual de bones pràctiques sobre projectes de recuperació de granes carnívors.

E5. Senyalització de zones de presència estable d’ós bru a punts estratègics de les carreteres d’entrada a les zones osseres dels Parcs Naturals.

E6. Desenvolupament de material informatiu sobre el projecte, en diferents idiomes, per a visitants en zones amb presencia d’ós bru.

E7. Desenvolupament d’una xarxa de voluntariat per a la conservació de l’ós bru al Parc Natural de l’Alt Pirineu: seguiment, divulgació, ramaderia i gestió.

E8. Realització de conferències i xerrades per a habitants i visitants d’Isil, Lladorre i Bossost.

E9. Elaboració i manteniment de la pàgina Web del projecte.

E10. Inclusió de l’ós bru i la cohabitació en la formació d’agents turístics i guies locals del Parc Natural de l’Alt Pirineu i zones del voltant.

E11. Formació de pastors i ramaders en relació a la coexistència amb l’ós bru (escola de pastors, escoles agràries i associacions de ramaders).

E12. Sensibilització i formació d’adults mitjançant els seus fills en relació a la integració de l’ós bru en la vida de la muntanya al Parc Natural de l’Alt Pirineu i zones veïnes.

E13. Divulgació del projecte i millora de la percepció de l’ós bru mitjançant les xarxes socials.

E14. Elaboració d’un informe anual de resultats del Grup de Coordinació Internacional de seguiment i transferència de resultats.

E15. Plafons informatius LIFE.

E16. Redacció de l’informe “Layman”.

E17. Publicació de dos números especials de la revista “Quercus” explicant els avenços i resultats del projecte.

F1. Formació tècnica inicial i continuada del personal assignat al projecte.

F2. Suport a la gestió del projecte.

F3. Auditoria del projecte.

F4. Networking amb altres programes LIFE.

Altres accions

A més, com a part de les accions de sensibilització pública i difusió dels resultats s’elaboraran plafons informatius, publicacions tècniques i divulgatives.

També es faran campanyes de sensibilització i seminaris tècnics de transferència d’informació. Es posarà a disposició de totes les persones usuàries les publicacions i els materials divulgatius en format digital fets en el marc del projecte.

Exemples d’aquestes accions són:

  • Tallers amb ramaders i caçadors.
  • Jornades tècniques-científiques.
  • Manual de bones pràctiques.
  • Senyalització de zones amb presència d’ós bru.
  • Material informatiu per a visitants de zones osseres.
  • Xerrades i conferències.
  • Panels informatius del projecte.
  • Articles divulgatius i científics.