Resultats esperats

El present projecte LIFE pretén consolidar la conservació de l’ós bru i desenvolupar noves accions que facilitin la seva implantació en el futur:

 • Assegurar el futur biològic de l’espècie als Pirineus, allunyant la població del risc d’endogàmia i incrementant el seu nombre d’exemplars.
 • Assegurar el futur de l’espècie en un ecosistema conservat, protegit i interconnectat, però a la vegada gestionat per moltes unitats polítiques i administratives, amb lleis i gestió diferenciades.
 • Assegurar el futur de l’espècie en l’esfera social, política i econòmica, mitigant els riscos relacionats amb la seva presència, incidint especialment en las activitats ramaderes.
 • Integrar l’ós bru en el dia a dia dels pobles i de la gent de muntanya, de forma que es pugui convertir en un fet natural i quotidià, com la resta d’espècies de fauna, i que es converteixi en una oportunitat de desenvolupament econòmic.
 • Establir un protocol de gestió de la població d’ós bru que es mantingui després de l’aplicació del present projecte LIFE.
 • Servir d’exemple per a altres territoris, desenvolupant, transferint i posant a disposició d’altres zones dels Pirineus i de la Unió Europea que presenten problemàtiques similars o allotgen altres grans depredadors (protocols i propostes d’actuació que permetin la coexistència i assegurin el futur de l’ós bru).

També es pretén obtenir una sèrie de resultats concrets, entre els que destaquen:

 • Un Pla d’Acció per a 10 anys (2014-2023).
 • Conèixer l’estructura genètica i demogràfica. Pla coordinat a 20 anys per a millorar-les.
 • Un mascle translocat, per a incrementar els valors de variabilitat genètica.
 • Aconseguir zero atacs per any sobre la ramaderia i l’apicultura.
 • Disseny i creació d’una xarxa internacional “ós bru” de connectivitat ecològica (en un entorn Natura 2000)
 • Prevenir i evitar conflictes ós-humà a zones de proximitat: pautes d’actuació.
 • Creació d’una xarxa pirinenca de coordinació interadministrativa, seguiment i promoció de mesures d’eficiència en la gestió.
 • Documents de compromís amb ramaders i caçadors.
 • Informar en diferents àmbits (turístic, visites, centres que són focus d’atenció, etc.), incloses les xarxes socials.
 • Formar la població humana local (estudiants, pares i mares, ramaders, pastors, etc.)
 • Elaborar un manual de com realitzar aquest tipus de reintroduccions: síntesi del projecte.
 • Avançar en mesures que ajudin a configurar una actitud positiva cap a l’ós bru i com a oportunitat de desenvolupament.