S’espera a llarg termini (>10 anys) que s’hagi consolidat una població ossera pirinenca, al voltant de 70-80 exemplars. Es preveu també que aquesta població sigui única al llarg dels Pirineus (sense subpoblacions ni zones intermèdies sense presència de l’espècie), i amb una baixa taxa de consanguinitat, de manera que no presenti una amenaça per al futur de la població.

Igualment es pretén estabilitzar els atacs a la ramaderia i a l’apicultura en valors pròxims a zero en les explotacions correctament gestionades i protegides; i que el nombre d’explotacions ramaderes i apícoles que apliquin mesures de protecció siguin les mínimes. Es busca també que la població local faci seva la “marca os”, obtenint benefici econòmic d’aquesta, i enorgullint-se de la presència d’aquesta espècie bandera, la conservació de la qual ajuda al seu entorn a la preservació de tot un ecosistema d’elevat valor ecològic i socioeconòmic.

I, finalment, també es pretén que l’experiència adquirida a partir del present projecte, juntament amb la documentació metodològica generada i contrastada, siguin d’utilitat davant les diferents casuístiques que puguin anar apareixent en el temps, més enllà de la durada d’aquest projecte (p. ex. gestió d’animals problemàtics o ferits, aplicació dels mètodes de prevenció d’atacs a noves zones, etc.).