El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, ha presentat aquest dijous a Llavorsí (Pallars Sobirà) el nou Pla de prevenció de danys per os bru als ramaders de la zona. Aquest pla preveu reforçar el sistema d’agrupament de ramats i de prevenció de danys en aquelles zones on hi ha presència contínua i estable de l’animal. D’aquesta manera, es donarà una major cobertura als ramaders, augmentant el nombre de pastors i ajudants, i fent més eficaços els recursos disponibles i l’objectiu de conservació de l’espècie.

El programa està dissenyat per donar resposta als ramaders locals que poden patir atacs, depredacions i possibles consumicions de ramat mort, i que la presència de l’os bru no sigui un inconvenient afegit en a la seva gestió ramadera. És per això que el Departament de Territori i Sostenibilitat notificarà a tots els ramaders locals d’oví i cabrum que actualment no s’acullen al programa de prevenció i que estan pasturant en la zona estable d’os bru, l’oferiment i la conveniència de realitzar l’agrupament i vigilància dels seus ramats mitjançant el finançament de la Generalitat. Aquest agrupament es realitzarà segons un nombre mínim de caps de bestiar, que dependrà de les condicions orogràfiques de les muntanyes i de la capacitat de càrrega de les pastures. En total, s’estima que s’hi acullin entre 6.000 i 6.500 caps aquesta temporada.

Paral·lelament, el Conselh Generau d’Aran els continuarà donant suport en el seu territori en concepte de gestió i seguiment del programa Piroslife.

Més agrupaments i recursos

Pel que fa a la ramaderia ovina i caprina, s’ha proposat continuar amb els agrupaments que van funcionar l’estiu passat (Gausac-Casau i Beret, a l’Aran; i Isil, Tavascan, i Boldís-Àreu, al Pallars), afegint-hi un de nou a la Bonaigua-Muntanyó i, segons el nombre de caps de bestiar, la possibilitat de realitzar-ne un altre, per primer cop per a cabres, a la Vall de Cardós. El sistema de vigilància comptarà amb la presència de pastors i ajudants durant tot el dia, incloses les hores nocturnes, en què el bestiar quedarà tancat en pletes electrificades, amb els gossos de protecció, al costat del refugi del pastor.

A més d’incrementar els recursos per a l’agrupament de ramats, està previst fer un seguit d’altres inversions per protegir-los, com la construcció d’una cabana ramadera de fusta per l’agrupament de Boldís, a Estanilles, l’arranjament d’una cabana ramadera a Aran, o la compra de barracons per als agrupaments de Boldís i de la Bonaigua, entre d’altres.

Aquest any es continuarà donant suport a la gestió de la ramaderia bovina i equina dels ramaders locals, a través de la contractació de vaquers i eugassers a les capçaleres de les valls del Pallars Sobirà. En aquesta acció no s’apliquen mesures de prevenció de danys sinó de suport al sector, amb el control i la detecció de possibles incidències que puguin sorgir als animals durant la seva estada a les pastures d’estiu. Les zones controlades augmenten enguany a la zona de la Vall de Cardós, Alt Àneu i la Guingueta d’Àneu.

Nova assegurança i més inversió

La Generalitat oferirà una nova assegurança als ramats custodiats, que cobrirà la totalitat de les morts, amb una franquícia de tres ovelles, també pels accidents atribuïts a fenòmens meteorològics, atropellaments, estimbades i desaparicions, donant resposta a una històrica reivindicació del sector.

La inversió per a la prevenció dels danys a la zona amb presència estable de l’os augmenta uns 100.000 euros (un 67%) respecte l’any 2016, passant de 147.000 euros a 247.000.

A la resta de zones, el pressupost i les accions de prevenció es mantindran respecte l’any anterior, i la Generalitat hi destinarà 100.000 euros. A aquestes xifres cal afegir les despeses que fa el Conselh Generau d’Aran per altres conceptes, com la gestió i el seguiment.

Durant l’any passat es van produir 33 atacs sobre la ramaderia i l’apicultura atribuïts als ossos, vuit al Pallars i 25 a l’Aran, i s’han obert 37 expedients d’indemnització. La Generalitat de Catalunya ha indemnitzat, o indemnitzarà, la totalitat d’aquests danys per un import de 9.332 euros.

Coexistència entre sectors

Les actuacions encaminades a afavorir la coexistència amb aquests sectors són un dels eixos principals del projecte. Representen, aproximadament, un 40% del pressupost del Piroslife, és a dir, més d’un milió d’euros durant el cinc anys del programa, majoritàriament per al Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Es tracta de donar suport a la conservació de l’os bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador, fent efectiva la coexistència amb els habitants del territori, donant-los suport per compatibilitzar les seves activitats amb la presència del plantígrad i fomentant, com a producte turístic, la visita del seu hàbitat i reconeixent, així, la bona qualitat ambiental de la zona.

El projecte, a més, està contribuint a fomentar l’ocupació en el sector ramader local mitjançant la contractació de pastors, ajudants de pastor i vaquers, alguns dels quals s’han format a l’escola de pastors de Catalunya. D’aquesta manera, s’està recuperant la feina de pastor d’alta muntanya en aquest sector del Pirineu on gairebé s’havia perdut.