Coneixes els óssos del Pirineu?

Individus i genealogia

A partir de les dades obtingudes de l’anàlisi genètica de les mostres recollides (pèls i excrements), dels sistemes automàtics de fotografia i vídeo i de les observacions visuals, es poden identificar els diferents exemplars que habiten o que han viscut als Pirineus, des de 1996 fins al dia d’avui.

Cada principi d’any, els tècnics de França, Andorra, Navarra, Aragó, Aran i Catalunya es reuneixen per compartir i discutir les dades obtingudes l’any passat i establir el nombre d’óssos que habiten els Pirineus i identificar els diferents exemplars, a més d’establir les relacions filioparentals. El resultat és una xifra exacta i un interval de possibles exemplars que habiten als Pirineus, amb els mascles adults, els mascles subadults, les femelles adultes o reproductores, les femelles subadultes i els nous cadells de l’any.

Individus fundadors (1996 i 1997): dos femelles: Ziva, Mellba (1996); un mascle: Pyros (1997).

Primera generació F1 (nascuts 1997): dos mascles: Néré, Kouki (de Ziva); Caramelles, Boutxy, Medved (de Mellba).

Individus fundadors (2006): quatre femelles: Palouma, Francka, Hvala, Sarousse; un mascle: Balou.

 

Altres exemplars:

2001:  Salau2001 (de Caramelles).

2002: Caramellita, S1-SLO04 (de Caramelles).

2004: , S4-SLO01, Salau2004 (de Caramelles).

2006: Moonboots (de Caramellita), Bonabé (de Caramelles).

2007:  Pollen, Bambou (de Hvala).

2009:   Nheu, Noisette (de Hvala).

2010: Boavi (de Caramellita), Pelut, Plume (de Caramelles), Fadeta, Floreta (de Bambou).

2011: Callista, Pepito, Soulane (de Hvala), S15-SLO01 (de Pollen).

2012: Bouba, Patoune (de Bambou),  Alòs, Isil (de Caramelles).

2013:  Becero (de Caramellita), Châtaigne, Gaïa (de Hvala).

2014: Boet, Esmolet (de Caramelles), 2 cadells de Boavi, Auberta (de Fadeta), S26Slo1 (de Nhèu), S25Slo1 (de Bambou).

2015: 2 cadells de Hvala, 3 cadells de Caramellita, 1 cadell de Plume.

2016: 2 cadells de Boavi, 2 cadells de Caramelles, 2 cadells d’una femella, 3 cadells d’una femella, 1 cadells d’una femella.

FEMELLES MASCLES INDETERMINAT TOTAL
Onsets 1r any Auberta (†)
Salient
Onset 1
Onset 2
(de Caramelles)
Onset 1
Onset 2
(de Caramellita o Boavi)
6
Joves i subadults Gaia
Chataigne
Patoune?
Callista
Bouba
Pepito
Isil
Subadult 2,5 anys
Subadult 1,5 anys
Subadult 1,5 anys
10
Adults Caramelles
Caramellita
Hvala
Sarousse
Boavi
Fadeta
Plume
Pyros
Moonboots
Bonabé
Balou (†)
Nere
Cannellito
Pelut
Bonabé
15
Total 13 12 6 31