S’han publicat els següents documents d’aquesta col·lecció:

  • La pràctica de la caça en territoris amb presència d’os. Versions en català i aranès.

El manual recull una introducció en la qual es detalla la biologia de l’espècie, la seva distribució i l’estat de la població a Catalunya, una explicació sobre la caça al territori amb presència d’os i les diferents modalitats de caça, així com una sèrie de pautes de comportament que cal seguir per tal de minimitzar els riscos que es puguin produir durant l’activitat de la caça per una hipotètica interacció amb l’os bru.

  • La recuperación de grandes carnívoros

La percepció dels grans carnívors per la societat ha canviat radicalment en les últimes dècades. En cas de ser considerats males bèsties que constituïen una plaga per al bestiar i una amenaça per a les persones, els grans carnívors s’han convertit en símbols de la naturalesa admirats i respectats per la major part de la societat. En conseqüència, hem passat d’una època de persecució a una altra de conservació i restauració. En l’actualitat totes les espècies de grans carnívors estan estrictament protegides per la normativa europea (Annexos II i IV de la Directiva d’Hàbitats), excepte el llop al nord del Duero (Annex V de la Directiva), que pot ser objecte de mesures de gestió sempre que es mantingui la població en un estat de conservació favorable.

Més informació en aquest enllaç.