El Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb la Fundació Acciónatura, amb finançament de la Fondation Ensemble, ha cedit dos cadells de gos de protecció de ramats (GPR) a ramaders del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Aquests cadells formen part del programa PirosLife per a la conservació de la població d’ós bru al Pirineu central.

Els gossos de protecció de ramats són els animals que, històricament, han utilitzat els ramaders per evitar atacs de depredadors salvatges, com l’ós bru o la guineu, i que en l’actualitat també serveixen per espantar possibles gossos assilvestrats. La Generalitat de Catalunya facilita la donació gratuïta d’aquests gossos en zones de risc de depredadors. En total, el Govern ha cedit 69 gossos de protecció de ramats a tot Catalunya des de l’any 1998.

A banda del pagament dels danys ocasionats per l’ós, des de fa anys, i actualment reforçat gràcies al programa PirosLife, hi ha un programa de suport a ramaders i propietaris perquè agrupin els seus ramats de manera que puguin aplicar mesures efectives de protecció i vigilar quan pasturen en zones amb presència d’ós bru. A més, també es porta a terme el control i el manteniment dels vailets elèctrics instal·lats per protegir les arnes d’explotacions apícoles contra possibles predacions.

Es tracta, doncs, de recolzar la conservació de l’ós bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador del territori, i de fer efectiva la coexistència amb els habitants del territori, respectant les seves tradicions i donant-los suport per compatibilitzar les seves activitats i la presència de l’ós bru.