Es tracta del resum divulgatiu del projecte Piroslife “Consolidació d’una població d’os bru en un territori fragmentat: els Pirineus centrals”, de juliol de 2014 a octubre de 2019.

El document s’ha publicat en les següents versions idiomàtiques: català, castellà i anglès.

https://piroslife.cat/wp-content/uploads/2020/03/CAT_layman_baixa.pdf

https://piroslife.cat/wp-content/uploads/2020/03/CAST_layman_baixa.pdf

https://piroslife.cat/wp-content/uploads/2020/03/ENG_layman_baixa.pdf