Voluntariat

La feina del voluntariat implica que les persones, per elecció pròpia, dediquin una part del seu temps a una acció solidària i altruista. És una opció ètica, personal, gratuïta i per tal que doni els seus fruits ha de ser una acció col·lectiva.

El Programa del PirosLife promou la creació d’una xarxa de voluntaris aplegats sota la infraestructura del projecte amb un objectiu directe: sumar els esforços col·lectius per ajudar a la conservació de l’os bru als Pirineus.

Es duran a terme quatre programes de voluntariat diferents:

  • Programa de seguiment i recollida de dades sobre l’os bru.
  • Programa de suport a la ramaderia.
  • Programa de millora d’hàbitat de l’espècie.
  • Programa d’informació i sensibilització a la ciutadania.

L’Associació La Paniquella és l’entitat coordinadora del Pla de voluntariat, que assumeix el compromís de vetllar per una bona selecció, acollida, formació i seguiment dels voluntaris i facilitar que les tasques es desenvolupin satisfactòriament. Per tal de garantir els compromisos entre els voluntaris i l’Associació, se signarà una carta de compromís amb els drets i deures de cada part en iniciar el període de voluntariat.

Si esteu interessats en participar o voleu ampliar la informació sobre algun programa en concret, contacteu amb: lapaniquella@gmail.com